e-Podatki

1.3. Bezpłatne porady prawne bez podatku VAT 2013-04-09


Podatek VAT na bezpłatne porady prawne ma zostać zniesiony. Pracownicy dojeżdżający do pracy np. autobusem zorganizowanym przez pracodawcę nie będą musieli płacić podatku dochodowego z tego tytułu. Orzeczenie lekarskie zachowałoby również ważności w razie zmiany pracodawcy. To niektóre propozycje Ministerstwa Gospodarki ułatwiające wykonywanie działalności gospodarczej. Projekt założeń przyjął już Komitet Rady Ministrów.

W projekcie Ministerstwa Gospodarki założeń do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej zawarto prawie 50 konkretnych rozwiązań. Mają one uprościć warunki wykonywania działalności gospodarczej i znieść niektóre uciążliwe obowiązki biurokratyczne.

Wśród propozycji Ministerstwa Gospodarki (MG) znajduje się wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych, korzystających z pomocy społecznej.
Są też ułatwienia dla pracodawców, m.in. pracownicy dojeżdżający do pracy np. autobusem zorganizowanym przez pracodawcę nie musieliby płacić podatku dochodowego z tego tytułu.

"Zapewnienie darmowego transportu przez pracodawcę stanowi jeden z decydujących czynników dla podjęcia pracy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych. Wprowadzenie zwolnienia podatkowego w tym zakresie pobudzi aktywność inwestycyjną przedsiębiorców oraz będzie zachęcać do zatrudniania osób bezrobotnych, z miejscowości oddalonych od zakładu pracy" - ocenia Ministerstwo Gospodarki.

Zmiany, które chce wprowadzić MG, umożliwiłoby też zatrudnienie pracownika na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego, które otrzymał od poprzedniego pracodawcy. Wyjątek powinni stanowić pracownicy zatrudniani w szczególnych gałęziach gospodarki, np. spożywczej, medycznej, ratowniczej oraz transporcie lądowym, morskim i lotniczym.

W projekcie założeń nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie zasady "dwóch terminów". Zgodnie z nią przepisy mające wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej mogłyby wchodzi w życie tylko dwa razy w roku (np. 1 stycznia i 1 czerwca) z przynajmniej miesięcznym vacatio legis.

Ministerstwo planuje też przeprowadzenie pilotażu systemu konsultacji on-line, który ma zwiększyć przejrzystość procesu legislacyjnego. Taki system umożliwiłby obywatelom zgłaszanie analiz, propozycji przy tworzeniu regulacji prawnych.

Ministerstwo zachęca do zgłaszania przykładów barier prawnych i propozycji uproszczeń legislacyjnych na adres regulacje@mg.gov.pl.

(Źródło: PAP)