e-Podatki

Sankcje dla jednych łagodniejsze, dla innych surowsze. 2006-01-17


Gdy zamiast VAT do zapłaty podatnik wykaże VAT do zwrotu, może być ukarany sankcją tylko wtedy, gdy ów zwrot otrzyma. Ale jeśli przez pomyłkę wykaże ów zwrot w wysokości wyższej niż należna, ten fakt wystarczy, aby go ukarać.

Dodatkowe zobowiązanie w podatku VAT (tzw. sankcja VAT) jest wymierzane przez organy podatkowe na podstawie art. 109 ust. 4 - 8 ustawy o VAT w razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji:

· wykazał kwotę zobowiązania niższą od należnej,

· wykazał kwotę do zwrotu wyższą od należnej,

· nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego,

· wykazał w deklaracji podatkowej i otrzymał kwotę zwrotu podatku, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podlegającą wpłacie.


Przy czym sankcji nie stosuje się, gdy:

· przed dniem wszczęcia kontroli podatnik złożył korektę deklaracji i wpłacił z odsetkami należną kwotę lub

· zaniżenie zobowiązania wynika z ujęcia podatku należnego we wcześniejszych okresach rozliczeniowych.Przyjrzyjmy się sytuacjom, gdy dodatkowe zobowiązanie wynika z tego, że podatnik wykazał nienależną lub za wysoką kwotę zwrotu VAT.

PRZYKŁAD
W styczniu podatnik wykazał do zwrotu 50 tys. zł, tymczasem miał prawo wykazać jedynie 10 tys. zł. Organ podatkowy - bez względu na to, czy podatnik ów zawyżony zwrot otrzymał, czy nie - ustali dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30 proc. zawyżenia (40 tys. zł x 30 proc.= 12 tys. zł).

PRZYKŁAD
W styczniu podatnik wykazał do zwrotu 50 tys. zł, tymczasem powinien był wykazać VAT do wpłaty w wysokości 1 tys. zł. Organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie tylko wtedy, gdy podatnik otrzyma zadeklarowaną nieprawidłowo kwotę zwrotu. Gdyby wykazał kwotę do przeniesienia (zamiast podatku do zapłaty) - sankcji by nie było. Z niewiadomych przyczyn w pierwszej z przedstawionych wyżej sytuacji ustawodawca uzależnia ustalenie dodatkowego zobowiązania od faktycznego otrzymania przez podatnika kwoty nienależnego zwrotu. W drugiej - sankcje powoduje już samo tylko wykazanie kwoty zwrotu wyższej od należnej.

Oba przypadki są podobne, a wręcz można stwierdzić, że to właśnie ten, gdy podatnik wykazał kwotę VAT do zwrotu zamiast zobowiązania podatkowego, powinien być bardziej piętnowany niż ten, gdy jedynie wykazał kwotę zwrotu wyższą od należnej.

W mojej ocenie ewidentnie przeczy to zasadzie równości i jest kolejnym argumentem potwierdzającym niekonstytucyjność omawianego przepisu, a w konsekwencji także argumentem uzasadniającym jego zmianę lub uchylenie. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 15/01/2006)