e-Podatki

1.2. Polisolokaty będą opodatkowane 2013-04-09


Polisolokaty zostaną opodatkowane. Chociaż to jeszcze projekt (nowelizacji ustawy o PIT i CIT z 12 lutego 2013 r.), to może się okazać, że podatek zapłacimy również od innych świadczeń wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe (polis na życie czy dożycie).

Chodzi o umowy zawierane na określony czas (najczęściej na 6 miesięcy lub rok), na podstawie których składka (zwykle wpłacana jednorazowo) jest właściwie w całości inwestowana. Takie produkty z ochroną ubezpieczeniową są zwolnione z podatku. Resort podkreśla, że nie ma żadnego uzasadnienia, aby tego rodzaju produkty inwestycyjne (tylko opakowane w umowę ubezpieczeniową, ponieważ tylko niewielka, często wręcz symboliczna część składki przeznaczana jest na ochronę ubezpieczeniową) nie były opodatkowane 19-proc. podatkiem Belki. Budżet mógłby zyskać na tym około 70 mln zł rocznie.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie z początkiem 2014 r.

(Źródło: abc.com.pl; Dziennik Gazeta Prawna)