e-Podatki

2.2. Będzie debata na temat subkont do 1 proc. 2013-04-02


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sygnalizuje potrzebę debaty na temat dalszej możliwości przekazywania pieniędzy na tzw. subkonta w ramach 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego.
Od kilku lat najwięcej środków z 1 proc. podatku otrzymuje fundacja, zbierająca na rzecz konkretnych osób (na tzw. subkonta). Zdaniem wielu organizacji pozarządowych jest to niezgodne z ideą pożytku publicznego.

Zdaniem wiceministra pracy i polityki społecznej Jarosława Dudy bez dużej, nawet burzliwej debaty nie da się tego rozstrzygnąć. Chociaż skłania się ku temu, żeby "pożytek publiczny był rozumiany w myśl tej idei, że to organizacje pozarządowe mają być wspierane, to jednak nie wolno zostawić ludzi z ich potrzebami".

Jeśli chodzi o kwestię subkont, różne opinie na ten temat mają też organizacje pożytku publicznego. Podzielona jest też Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz parlamentarzyści, których część uważa, że subkonta to zaprzeczanie idei pożytku publicznego. Zdaniem Jarosława Dudy, nie może być jednak tak, żeby 10 proc. największych organizacji brało 80 proc. z 400 mln zł. Chociaż pomagają one potrzebującym, nie może być nierówności.

Wątpliwości budzi też fakt, że największe organizacje, które dysponują swoimi mediami, mają większe możliwości, by przekonać do przekazania 1 proc. właśnie im. Takich możliwości nie mają małe organizacje (nawet te najlepiej funkcjonujące) np. z powiatowego miasteczka w Polsce. Nie dotrze więc do takiej liczby odbiorców. Czy będzie więc debata i co będzie dalej z 1 proc.?

(Źródło: PAP)