e-Podatki

1.3. Kredyt pod VAT? 2013-04-02


Od tego roku firmy mogą uzyskać kredyt, którego zabezpieczeniem będzie zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego. Banki mają już w ofercie kredyty tego typu. Ich zdaniem jest to oferta dla firm oczekujących zwrotów dużych kwot, które nie mają innego zabezpieczenia. Zdaniem wiceministra finansów Maciej Grabowski rynek zareagował już na możliwość udzielenia kredytu zabezpieczonego zwrotem VAT z urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z nowego rozwiązania muszą wraz z deklaracją, z której wynika zwrot VAT, złożyć do naczelnika urzędu skarbowego nieodwołalne upoważnienie do przekazania należnego mu zwrotu na wskazany rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

"Upoważnienie powinno być potwierdzone przez kredytodawcę, na rzecz którego ma być dokonany zwrot podatku. Warunkiem koniecznym do zwrotu podatku wraz z oprocentowaniem na wskazany rachunek, jest to, aby w dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku, w stosunku do podatnika nie było prowadzone postępowanie, mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego" - wyjaśnił Grabowski.

(Źródło: PAP)