e-Podatki

2.1. Podwójny podatek od spadku niezgodny z konstytucją 2013-04-02


Odziedziczony majątek podlega podatkowi od spadków i darowizn. Czy od działu spadku należy jeszcze zapłacić podatek dochodowy? Czy oznaczałoby to podwójne opodatkowanie?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że zapłacenie podatku dochodowego od spłaty (przy dziale spadku) doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego przychodu – raz podatkiem od spadków, a drugi raz PIT. Byłoby to niezgodne z konstytucją. Sąd przypomniał, że skarżąca podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (nie ma znaczenia, że została zwolniona z uiszczenia go). Od działu spadku został pobrany natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych.

O co chodziło w sprawie? Kobieta i jej dwaj bracia nabyli po 1/3 spadku po zmarłej matce, stając się współwłaścicielami mieszkania. Nabycie współwłasności zgłosili naczelnikowi urzędu skarbowego. Potwierdził on, że jako dzieciom zmarłej przysługuje im zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Rodzeństwo chciało jednak podzielić spadek i znieść współwłasność lokalu. Jeden z braci miał spłacić pozostałe rodzeństwo. W 2011 r. zawarli umowę sprzedaży odziedziczonych udziałów w lokalu w formie aktu notarialnego. Brat przekazał rodzeństwu pieniądze w odpowiednio do ich udziałów w mieszkaniu, a notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych. Tu nie było wątpliwości. Problematyczne było jednak, czy od działu spadku (spłat otrzymanych przez skarżącą i jej brata od drugiego brata) należy jeszcze zapłacić podatek dochodowy?

Zdaniem urzędu skarbowego przychody otrzymane w dziale spadku jako spłaty są opodatkowane PIT. Podatniczka uważała jednak, że zapłata podatku dochodowego doprowadziłaby do podwójnego opodatkowania i w konsekwencji naruszenia konstytucji. Sprawa trafiła do sądu, który przyznał racje podatniczce.

Wyrok jest nieprawomocny.

(Wyrok WSA w Poznaniu z 5 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Po 918/12)