e-Podatki

1.1. Złożono już ponad 10 mln deklaracji podatkowych przez Internet 2013-04-02


Od początku 2013 r. w systemie e-Deklaracje złożono 10,071 mln wszystkich rodzajów deklaracji podatkowych (2 mln z nich roczne rozliczenia PIT). Rok 2013 będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem liczby podatników rozliczających się przez Internet.

Deklarację roczną PIT należy złożyć 30 kwietnia, pozostałe deklaracje (np. VAT) można składać przez cały rok. W ubiegłym roku przez Internet przesłano 11,282 mln wszystkich deklaracji (w 2011 r. 6,604 mln, w 2010 r. 3,403 mln, w 2009 r. 760 tys., a w 2008 r. z takiej formy skorzystało niespełna 104 tys. osób). Podobnie rośnie liczba e-PIT-ów: w analogicznym okresie w 2012 r. było ich nieco ponad 1 mln. W tym roku jest ich już niemal dwukrotnie więcej.

Deklaracje papierowe wciąż są najpopularniejszym sposobem rozliczania się podatników, jednak Polacy coraz chętniej rozliczają się przez Internet. Przez Internet można złożyć PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami oraz VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3 bez podpisu elektronicznego.

Aby rozliczyć się w ten sposób, wystarczy dostęp do komputera z Internetem. Deklarację można wysłać, wypełniając ją wcześniej w systemie e-Deklaracje. System podpowiada, jak uniknąć błędów oraz gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji (poprzez podanie danych identyfikacyjnych podatnika i kwoty przychodu wykazanej w poprzednim rocznym zeznaniu) do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Jest to najprostsza i bezkosztowa metoda. Złożone w ten sposób zeznanie dotrze do urzędu skarbowego, co potwierdza generowane przez program Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)