e-Podatki

1.3. System podatkowy będzie prostszy 2013-03-26


Prezydent Bronisław Komorowski zapowiada prostszy system podatkowy, uelastycznienie rynku pracy oraz polepszenie systemu stanowienia prawa. Ma to umożliwić przedsiębiorcom budowanie konkurencyjności ich firm. Podczas debaty "Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" przekonywał, że nadszedł czas na zasadnicze reformy i wprowadzenie nowego ładu gospodarczego.

- Trzeba jednocześnie zwracać uwagę na jakościowe otoczenie prawne, podatkowe i regulacyjne, które jest kluczem do konkurencyjności całej gospodarki, a w tym przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, a pośrednio także kluczem do gwarantowanego wzrostu i stabilności zatrudnienia - przekonywał prezydent.

- Mamy świadomość – mówił - że przedsiębiorcy odczuwają czasami duży dyskomfort z tytułu różnych utrudnień, barier, z którymi borykają się w kraju. Potrzebne jest uproszczenie systemu podatkowego. Przejrzyste podatki to bowiem fundament ładu gospodarczego.

- Dlatego w pełni popieram i będziemy starali się działać na rzecz stworzenia nowej przejrzystej ordynacji podatkowej – zapewnił wskazując, że przepisy podatkowe muszą być spójne i zrozumiałe, a system podatkowy musi wzmacniać konkurencyjność firm tworząc bodźce do pracy, zatrudniania, zwiększania zatrudnienia i do inwestowania.

Jego zdaniem warto poszukać pozytywnych zachęt i bodźców do płacenia podatków, ponieważ z tym też są kłopoty. - System podatkowy musi być na tyle logiczny i konsekwentny, żeby wszyscy mieli przekonanie, że są równo traktowani – powiedział i dodał, że warto się zastanawiać nad tym, w jaki sposób próbować zwiększać dyscyplinę podatkową obywateli Polski.

(Źródło: IAR)