e-Podatki

2.1. Ministerstwo Finansów a wyrok NSA w sprawie kontraktów menadżerskich 2013-03-26


Menedżer używający tylko do celów służbowych samochodu, laptopa czy telefonu, należących do firmy, nie ma z tego tytułu dodatkowego przychodu. Nie musi więc płacić podatku dochodowego.

Ministerstwo Finansów odniosło się m.in. do apelu Rady Podatkowej PKPP Lewiatana, która zwróciła się do niego o wyjaśnienie, jak rozumie definicję przychodu i od czego w konsekwencji menedżerowie powinni płacić podatek dochodowy. Swoje stanowisko przesłało Polskiej Agencji Prasowej.

Ministerstwo Finansów przyznało, że znana jest mu teza grudniowego wyroku NSA. Jego zdaniem kłóci się ona z istotą umowy kontraktu menedżerskiego, którą jest odpłatne i stałe zarządzanie przedsiębiorstwem w imieniu i na rzecz zlecającego. MF wyjaśniło, że majątek zlecającego używany przez menedżera tylko do celów służbowych nie może być uznany za nieodpłatne świadczenie, od którego zlecający powinien pobrać zaliczki na PIT. Udostępnienie menedżerowi sprzętu firmowego ma tylko zabezpieczyć realizację kontraktu menedżerskiego - dodało MF.

Przychód z nieodpłatnych świadczeń powstanie dopiero wtedy, gdy menedżer wykorzysta ten sprzęt do celów osobistych. Wtedy też firma powinna pobrać zaliczki na podatek dochodowy.

(Źródło: Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan)