e-Podatki

1.1. Preferencje podatkowe w Polsce 2013-03-26


Ministerstwo Finansów zakończyło pracę nad kolejną edycją raportu "Preferencje podatkowe w Polsce". Analizowano preferencje funkcjonujące w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatkach dochodowych: PIT i CIT) oraz w podatkach lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządów terytorialnych.

Globalna wartość preferencji podatkowych w 2011 r. wyniosła 79,1 mld zł, co stanowi 5,2 proc. PKB.

Państwo poprzez udzielone preferencje wspiera przede wszystkim rodzinę i pomoc socjalną. Obszar ten stanowi połowę preferencji funkcjonujących w systemie podatkowym. Kolejnymi grupami, które korzystają z pomocy państwa poprzez system podatkowy są gospodarka (17 proc.), rolnictwo i zdrowie (po 9 proc.).

Podobnie jak w poprzednich edycjach dokonano pogłębionej analizy wybranych preferencji podatkowych. Tegoroczne analizy skupiły się na efektywności preferencyjnego opodatkowania podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych, obniżonej stawce VAT na usługi pracochłonne oraz instrumentach autonomii podatkowej gmin w podatku rolnym.

Raport wraz z załącznikami znajduje się na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC Podatków/Preferencje podatkowe w Polsce.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)