e-Podatki

2.1. BCC negatywnie ocenia zmiany w podatkach 2013-03-18


Business Center Club negatywnie ocenił projekt Ministra Finansów z 12 lutego 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem BCC konieczne jest opracowanie całościowej koncepcji reformy podatków dochodowych, a w szczególności rozdzielenie przepisów związanych z podatkiem od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej od podatku od dochodów osobistych.

Chociaż BCC uznaje część proponowanych zmian za zasadną, nie może jednak pozytywnie oceniać projektu, który wprowadza zmiany systemowe, bez wstępnej analizy i konsultacji samych założeń do ustawy.

Zaskoczenie wzbudziła koncepcja opodatkowania spółki komandytowej podatkiem od osób prawnych. Czas na konsultacje projektu był zbyt krótki, a w projekcie brakowało odpowiednich przepisów przejściowych. Wszystko to, zdaniem BCC, wprowadza zaniepokojenie wśród przedsiębiorców i świadczy o braku stabilności systemu podatkowego, a działalność gospodarcza wymaga planowania krótko i długookresowego.

Niepewność co do zasad i wysokości opodatkowania, trybu wprowadzania zmian w tym zakresie wpływa niekorzystnie na prowadzenie firm. Przedsiębiorcy oczekują stabilności systemu prawno-podatkowego oraz rozwiązań stymulujących rozwój gospodarki, szczególnie w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego.

Zdaniem BCC konieczne jest opracowanie całościowej koncepcji reformy podatków dochodowych, a w szczególności wprowadzenie ustawy o podatku dochodowym od przedsiębiorstw, to znaczy rozdzielenie przepisów związanych z podatkiem od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej od podatku od dochodów osobistych.

(Źródło: BCC)