e-Podatki

1.3 Ulgi podatkowe zamiast dotacji na finansowanie innowacji 2013-03-18


Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od należnego podatku 26 proc. kosztów działalności B+R. Jednocześnie 100 proc. kosztów będzie odliczanych od podstawy opodatkowania. Ministerstwo Gospodarki w „Programie Rozwoju Przedsiębiorczości 2020” zaproponowało zmiany w systemie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w przedsiębiorstwach. Czy jednak propozycje te zostaną zaakceptowane? Na razie projekt znajduje się na etapie konsultacji międzyresortowych.

Obecnie głównym instrumentem wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce są dotacje dla przedsiębiorstw, tymczasem w większości państw Unii Europejskiej stosowane są ulgi podatkowe.

Tematem tym zajmowała się też firma doradcza Deloitte. Z raportu „Przegląd zachęt na działalność B&R na świecie w 2012 r.” wynika, że to właśnie z powodu dotacji Polska plasuje się na końcu rankingów innowacyjności. Polskie firmy do każdego euro wydanego na B+R dopłacają 3 eurocenty. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie, w którym prace na rzecz innowacyjności generują dodatkowe koszty. Według danych Deloitte Francuzi z każdego zainwestowanego euro odzyskują 40 eurocentów dzięki ulgom podatkowym.

Nowa propozycja MG została przygotowana w oparciu o analizy Deloitte na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Preferowane są przedsiębiorstwa, które już mają środki na B+R.

Zdaniem ekspertów „system wsparcia podatkowego charakteryzuje się przejrzystością, neutralnością oraz pewnością wsparcia i dlatego stanowi bardzo dobre uzupełnienie dofinansowania w ramach funduszy UE, szczególnie, że nie jest ograniczone w czasie dostępnością budżetu UE”.

(Źródło: wnp.pl)