e-Podatki

1.1. Akcja Weź paragon: 12,4 tys. mandatów na łączną kwotę 3,4 mln zł 2013-03-18


12,4 tys. mandatów na łączną kwotę 3,4 mln zł. To efekt trwającej od 14 stycznia do 24 lutego 2013 r. akcji pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon". Celem akcji była kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków dotyczących ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów. Oprócz działań kontrolnych prowadzono również kampanię edukacyjną. Akcja miała promować w społeczeństwie z jednej strony postawy uczciwego przedsiębiorcy, z drugiej - świadomego konsumenta.

Kontrole prowadzono w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych i wypoczynkowych. Objęły one m.in. firmy świadczące usługi związane z zimowym wypoczynkiem, m.in. na stokach narciarskich, lodowiskach, w wypożyczalniach sprzętu zimowego, w szkołach nauki jazdy na nartach, punktach i lokalach gastronomicznych.

W tym roku wymierzono o ponad 2 tys. mandatów więcej niż podczas ubiegłorocznej akcji. Zgodnie z danymi MF kontrole objęły ponad 128 tys. przedsiębiorstw, z czego u ok. 10 proc. ujawniono nieprawidłowości skutkujące mandatem.

Resort finansów poinformował, że największą liczbę nieprawidłowości ujawniono w województwach: małopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Rzeczniczka MF poinformowała, że tłumaczenia przedsiębiorców niewywiązujących się z obowiązku rejestrowania sprzedaży z użyciem kas fiskalnych nie zmieniły się od ubiegłego roku. Argumentowali, że mieli zbyt dużą liczbę klientów bądź wprowadzali zapisy z opóźnieniem według sporządzonych notatek.

"Odnotowano również przypadki, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą legitymujące się wpisem do ewidencji działalności gospodarczej w rzeczywistości działalność gospodarczą miały zawieszoną. W niewielkim sklepie zauważono m.in., iż zamiast kasy rejestrującej na ladzie ustawiony jest kalkulator z drukarką na taśmę papierową, który miał imitować działanie kasy rejestrującej. W rzeczywistości sprzedaż prowadzona była poza ewidencją" - wytłumaczyła Drożdż.

(Źródło: PAP)