e-Podatki

1.4. Będą zmiany w Ordynacji podatkowej 2013-03-12


Ministerstwo Finansów planuje zmiany w Ordynacji podatkowej. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w projekcie nowelizacji przewidziano ok. 130 zmian w przepisach.

Jakie zmiany nas czekają? MF planuje m.in. wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Skarbówka będzie mogła określić wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli uzna, że podatnik dokonał transakcji bez uzasadnienia biznesowego w celu uzyskania korzyści podatkowej.

Skarbówka zyskałaby również dostęp do szczegółowych informacji o wpływach i obciążaniu rachunków, włącznie z danymi o nadawcach i odbiorcach oraz tytułach przekazów oraz o wysokości spłat udzielonych pożyczek i kredytów.

Nowa Rada ds. Unikania Opodatkowania wydawałaby niewiążące opinie (na wniosek podatnika lub organu podatkowego) w fazie odwoławczej postępowania podatkowego dotyczącego klauzuli obejścia prawa.

Ministerstwo Finansów planuje także, aby o interpretację można było występować wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Razem z wnioskiem trzeba będzie wnieść opłatę (40 zł).

Zmiany dotyczą również biegu terminu przedawnienia. Jego przerwanie (a nie tylko zawieszenie), powodowałoby ogłoszenie upadłości lub zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po egzekucji termin przedawnienia zaczynałby biec na nowo. Rozszerzony miałby zostać katalog sytuacji zawieszających bieg terminu przedawnienia.

Jeśli zmiany wejdą w życie, podatnicy nie będą mogli już wskazywać zobowiązania, na poczet którego dokonują wpłaty. Każda wpłata byłaby zaliczana na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.

Podatnik będzie mógł upoważnić pełnomocnika do działania we wszystkich postępowaniach podatkowych oraz w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub interpretacji czy zaświadczeń. Obecnie konieczne jest odrębne pełnomocnictwa do każdej czynności. Oprócz pełnomocnictwa ogólnego możliwe będzie także pełnomocnictwo szczególne.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)