e-Podatki

2.1. Nie dla solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe 2013-03-12


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował do premiera Donalda Tuska o niewprowadzanie planowanej przez ministerstwo finansów solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe.

Chodzi o zmiany w ustawie od podatków i usług (VAT) oraz Ordynacji podatkowej, które dotyczą "solidarnej odpowiedzialności podatkowej" nabywców za długi wobec Skarbu Państwa dostawców niektórych towarów i usług. Ma to ograniczyć wyłudzenia VAT w handlu prętami stalowymi. Zmiany miałyby wejść w życie 1 lipca 2013 r.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że w łańcuchu transakcji prowadzących do wyłudzeń VAT w handlu prętami stalowymi uczestniczą także podatnicy, którzy w procederze tym biorą udział nieświadomie. Zdaniem MF kupując towar po zaniżonej cenie, firmy powinny zakładać, że niska cena wynika z nierozliczenia VAT przez wcześniejszych uczestników transakcji. "Proponuje się zatem wprowadzić w podatku VAT instytucję odpowiedzialności podatkowej, zgodnie, z którą w określonych przypadkach nabywca odpowiadałby za niewypłacony przez dostawcę podatek (zaległość podatkową sprzedawcy)" napisano w uzasadnieniu do projektu MF. Instytucja ta byłaby zawężona do towarów "wrażliwych": paliwa, złota i wyrobów ze stali.

"Sprawa wydaje nam się tak oczywista, regulacja tak niesprawiedliwa i nieuczciwa, że nie wymaga dalszego uzasadnienia. Apelujemy do Pana powstrzymanie groźnych dla Państwa i niemoralnych zakusów Ministerstwa Finansów" - podkreślono w apelu do premiera.

(Źródło: PAP)