e-Podatki

1.3. Szybszy zwrot VAT tylko po opłaceniu wszystkich rozliczanych faktur 2013-03-12


Szybszy zwrot VAT z urzędu skarbowego? Tak, ale tylko wtedy, gdy podatnik opłacił wszystkie faktury mające wpływ na wysokość VAT do zwrotu. Tak orzekł w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny.

Zgodnie z ogólną zasadą zwrot VAT należy się w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. Możliwy jest jednak przyspieszony zwrot podatku (w ciągu 25 dni), pod warunkiem opłacenia w całości faktur, z których wynika kwota podatku do zwrotu.

W październiku 2009 r. spółka złożyła korektę deklaracji podatkowej za lipiec tego samego roku oraz wniosek o przyspieszony zwrot podatku VAT. Urząd skarbowy odmówił, uzasadniając tym, że nie opłaciła ona wszystkich faktur, których kwoty ujęła w korekcie deklaracji VAT za lipiec. Chodziło o faktury z maja i czerwca 2009 r, które jego zdaniem mają wpływ na kwotę VAT, o której zwrot spółka wnioskuje i dlatego powinna je zapłacić. Bez tego przyspieszony zwrot VAT jest niemożliwy - uznał urząd.

Spółka odwołała się do izby skarbowej, ale ta podtrzymała decyzję urzędu. W tej sytuacji spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Argumentowała, że zapłaciła wszystkie należności z faktur za lipiec, czyli za miesiąc, za który składa korektę deklaracji. Natomiast faktury, których nie opłaciła, dotyczą miesięcy wcześniejszych, które nie mają wpływu na kwotę VAT do zwrotu - twierdziła.

WSA oddalił skargę. Zgodził się z izbą, że spółka powinna była opłacić wszystkie faktury ujęte w korekcie deklaracji. Podkreślił, że podobnie orzekał Naczelny Sąd Administracyjny we wcześniejszych wyrokach (sygn. I FSK 235/2005 oraz I FSK 260/2004).

Spółka złożyła skargę kasacyjną, a rozpatrujący ją 4 kwietnia 2012 r. trzyosobowy skład NSA (sygn. I FSK 1037/11) zwrócił się z pytaniem prawnym do poszerzonego, siedmioosobowego składu sędziów. Spytał, czy warunkiem przyśpieszonego zwrotu nadpłaty VAT w terminie 25 dni jest opłacenie przez spółkę tylko faktur z lipca 2009 r., czy również faktur dotyczących poprzednich miesięcy.

Poszerzony skład sądu kasacyjnego nie rozstrzygnął tego w uchwale, tylko przekazał sprawę do rozstrzygnięcia w wyroku, z tym, że również w poszerzonym siedmioosobowym składzie.

W poniedziałek (sygn. I FPS 5/12) NSA oddalił skargę kasacyjną spółki i zgodził się z sądem pierwszej instancji, że warunkiem przyśpieszonego zwrotu VAT jest opłacenie wszystkich faktur uwzględnionych w deklaracji VAT, a nie tylko faktur dotyczących miesiąca, za który deklaracja jest składana - w tym wypadku za lipiec 2009 r. Kwota nadwyżki podatku, o której zwrot starała się spółka w przyśpieszonym terminie, wynika z wszystkich faktur składających się na lipcową deklarację VAT. To oznacza, że również faktury z poprzednich okresów rozliczeniowych, w których spółka wskazała kwotę podatku do przeniesienia na następne miesiące, ma wpływ na kwotę VAT do zwrotu.

Wyrok jest prawomocny.

(Źródło: PAP)