e-Podatki

1.3. Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych 2013-03-05


Od 1 marca br. w firmach, w których sprzedaż dla klientów detalicznych przekroczyła w 2012 r. 20 tys. zł, transakcje muszą być rejestrowane za pomocą kas fiskalnych. Limit rocznych obrotów – uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasach fiskalnych – został zrównany do 20 tys. zł w skali roku dla podmiotów kontynuujących i dopiero rozpoczynających działalność. Nie obowiązuje już również zwolnienie z używania kas dla niektórych rodzajów działalności.

Wprowadzenie zmian wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382). Podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie rozporządzenia i stracili to prawo, mają obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania od 1 marca 2013 r.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli działalność w 2013 r. są zwolnieni z ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej do wysokości rocznego obrotu 20 tys. zł. Określa się go proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w roku podatkowym. Dla firm rozpoczynających działalność np. w połowie roku zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej wyniesie połowę limitu, czyli 10 tys. zł.

Od 1 marca kasę muszą wprowadzić mieć szkoły i instruktorzy tańca, szkoły nauki jazdy oraz prowadzący działalność w zakresie "pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych". Zlikwidowano bowiem zwolnienia z używania kas dla niektórych rodzajów działalności.

(Źródło: PAP)