e-Podatki

1.4. Polisolokaty będą opodatkowane 2013-02-26


Ministerstwo Finansów planuje opodatkowanie zysków z tzw. polisolokat. Ma to uszczelnić system opodatkowania dochodów kapitałowych. Zmiany wynikają z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustaw o CIT i PIT.

W uzasadnieniu do projektu resort wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi jeszcze regulacjami wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem m.in. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Jeśli projekt wejdzie w życie, opodatkowane będą również świadczenia z ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń na życie jest ustalane w zależności od wartości określonego indeksu lub wartości innego świadczenia bazowego, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

"Polisolokaty" to lokaty bankowe połączone z polisami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu korzystają one ze zwolnienia z podatku dochodowego. Banki zaczęły je ponownie oferować, gdy w ubiegłym roku - w wyniku zmian w ustawie o PIT - opodatkowano zyski z popularnych tzw. jednodniowych lokat bankowych z dzienną kapitalizacją odsetek.

(Źródło: PAP)