e-Podatki

1.1. KE nawołuje do zmiany przepisów o VAT 2013-02-26


Polska powinna zmienić przepisy o VAT. Niektóre regulacje dotyczące obniżonych stawek VAT są bowiem sprzeczne z unijną dyrektywą. To niejedyne zastrzeżenia Komisji Europejskiej, dotyczą one również, m.in. przepisów o czasie pracy kierowców oraz hodowli świń domowych.

Chodzi o preferencyjną stawkę VAT na towary przeznaczone do celów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Produkty te nie są umieszczone w wykazie towarów (wg dyrektywy 2006/112/WE), co do których można stosować obniżony VAT.

W komunikacie KE uzasadnia, że „wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli omawiane przepisy prawne nie zostaną dostosowane w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE trafił już w związku z niedopełnieniem przez Polskę, Austrię i Finlandię obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, którzy pracują na własny rachunek.

(Źródło: podatki.biz)