e-Podatki

1.2. Jak wykorzystywane są dochody podatkowe 2013-02-26


Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię informacyjno-edukacyjną na temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. Hasło kampanii to "Z naszych podatków – dla nas".

Akcja ma pokazać zależność między podatkami a wydatkami państwa, a nam uświadomić, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych. Bez tego budżet państwa nie sprostałby zaspokajaniu niezbędnych potrzeb społecznych.

Z badań wynika, że co trzeci Polak traktuje płacenie podatków jako nieprzyjemny obowiązek i nie wie, na co podatki są przeznaczane. Resort finansów chce pokazać, że właśnie dzięki dochodom z podatków finansowana jest działalność szkół czy szpitali, powstają nowe drogi i stadiony, możemy wspierać organizacje pożytku publicznego.

Ministerstwo Finansów chce dzięki kampanii "Z naszych podatków - dla nas" przyczynić się do zmiany postaw społecznych dotyczących płacenia podatków i poszerzenia wiedzy w tej kwestii.

Główne działania kampanii prowadzone będą w oparciu o stronę internetową www.znaszychpodatkow.pl. Na stronie tej dostępne będą materiały informacyjne dotyczące idei i założeń kampanii, a także materiały z obszaru budżetu i podatków oraz aplikacja interaktywna pokazująca konkretnemu podatnikowi przy wykorzystaniu budżetowania zadaniowego w jaki sposób dystrybuowane są jego podatki.

Częścią akcji są również filmy edukacyjne pokazujące związek między płaceniem podatków a ich późniejszym wpływem na takie dziedziny życia jak edukacja, sport, bezpieczeństwo i pomoc potrzebującym. W filmach charytatywnie wzięli udział: aktorka Ewa Błaszczyk, kardiochirurg prof. Jacek Moll, medalista olimpijski Szymon Kołecki oraz rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Sokołowski.

Filmy edukacyjne Ministerstwa Finansów będą dostępne na stronie www.znaszychpodatków.pl oraz na kanale resortu na portalu You Tube.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)