e-Podatki

1.3. Przedłużony termin składania deklaracji do systemu e-Deklaracje 2013-02-26


Ministerstwo Finansów poinformowało, że wszystkie deklaracje składane w formie elektronicznej, których termin złożenia upływa 25 lutego lub w miesiącu lutym 2013 r., które zostaną przyjęte przez system e-Deklaracje do dnia 3 marca br., będą uznane za złożone w terminie.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)