e-Podatki

1.4. Prezydent zatwierdził umowę podatkową z Grenadą 2013-02-19


Prezydent podpisał w dniu 14 lutego br. ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Umowa umożliwi wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego w zakresie podatków: dochodowego od osób prawnych oraz dochodowego od osób fizycznych, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych.

Umowę  przygotowano na podstawie Modelowej Umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Umowa ma być skutecznym narzędziem weryfikacji deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników osiągających dochody w relacjach z Grenadą.

(Źródło: prezydent.pl)