e-Podatki

1.3. Grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego 2013-02-19


Prawie 20 proc. podatników nie składa obowiązkowego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Obecnie karać za to może tylko sąd, aby być może wkrótce takie uprawnienia zyskają urzędy skarbowe. Wprowadzenie kary grzywny od 2014 r. planuje Ministerstwo Finansów.

W opublikowanym projekcie nowelizacji zawarto zmianę, która ma polegać na dopisaniu w kodeksie karnym skarbowym kary grzywny za nieprzekazanie urzędowi skarbowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego rewidenta. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie wykroczeniem skarbowym, za które grozić będzie sankcja w postaci kary grzywny w wysokości od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności (obecnie od 160 zł do 32 tys. zł).

(Źródło: abc.com.pl)