e-Podatki

2.1. MF w sprawie podatku od zniżek i ulg dla rodzin 2013-02-19


Ministerstwo Finansów opublikował wyjaśnienie do artykułu zamieszczonego w dzienniku „Rzeczpospolita" 13 lutego 2013 r. pt. „Podatkowy cios w rodziny". Chodziło w nim o opodatkowanie rodzin wielodzietnych, które korzystają z gminnych kart uprawniających do zniżek, Ministerstwo Finansów podkreśla, że otrzymanie takiej karty nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

O co chodziło? Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie, opodatkowaniu miałyby podlegać ulgi i zniżki dla wielodzietnych i ubogich rodzin, np. na pływalnię czy w przedszkolach, jakie w ramach wsparcia są udzielane przez gminy. Ministerstwo Finansów zwróciło się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie – Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, o przesłanie akt przytoczonej w artykule sprawy w celu ich weryfikacji, aby w razie stwierdzenia błędu niezwłocznie uchylić tę interpretację.

Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa w RP są, na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Takimi powszechnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego są zatem np. uchwały rad miejskich, w których ustalane są np. opłaty w żłobkach prowadzonych przez gminy oraz warunki zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać ze zwolnienia przy ustalaniu np. opłaty za żłobek. Jeżeli zatem urząd gminy podejmie uchwałę o pomocy polegającej na przyznaniu pomocy w postaci ulg i zniżek, kierowanej do grupy społeczeństwa spełniającej określone kryteria, czyli np. rodzin wielodzietnych, to, jak podkreśla Ministerstwo Finansów, taka sytuacja nie powoduje powstania przychodu po stronie osób z niej korzystających – czyli nie występuje konieczność opodatkowania.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)