e-Podatki

2.1. Coraz więcej wniosków o rozłożenie podatku na raty lub odroczenie jego płatności 2013-02-12


Przedsiębiorcy składają coraz częściej wnioski o odroczenie terminu spłaty podatków. W ubiegłym roku urzędy skarbowe rozłożyły na raty zobowiązania podatkowe w wysokości prawie 667 milionów złotych.

W całym kraju wnioski o rozłożenie należności na raty złożyło w ubiegłym roku ponad 120 tysięcy podatników – o 10 proc. więcej niż w 2011 r. i prawie 15 proc. więcej niż w 2010 r. Kwota zobowiązań rozłożonych na raty w 2012 r. była o prawie 17 procent wyższa w porównaniu z 2011.

Wzrasta także liczba wniosków o odroczenie terminu płatności. W 2010 r. było ich 14 745, w 2012 r. natomiast już 16 766. Z obu form pomocy mogą skorzystać zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby fizyczne - bez względu na to czy prowadzą działalność gospodarczą czy też nie.

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności, powinni pamiętać jednak, by odpowiednio wcześnie złożyć wniosek. Na odroczenie terminu lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych nie mogą bowiem liczyć podmioty znajdujące się w bardzo trudnym położeniu, na przykład zagrożone upadłością.

(Źródło: IAR)