e-Podatki

1.6. Dochodzenie podatków, ceł i innych należności w UE 2013-02-05


Współpraca w zakresie dochodzenia podatków, ceł czy innych należności między państwami członkowskimi Unii Europejskiej ma stać się zdecydowanie bardziej skuteczna, a wszystko dzięki nowej ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Nowa ustawa to implementacja do polskiego systemu dyrektywy 2010/24/UE. Chodzi przede wszystkim o poszerzenie możliwości współpracy między organami podatkowymi poszczególnych państw członkowskich.

Zgodnie z projektem, polskie organy będą mogły zwracać się do swojego odpowiednika w innym państwie UE z żądaniem ściągnięcia m.in. zaległego podatku, cła, innego rodzaju opłat czy grzywien, a także podatku lokalnego (pobieranego przez samorządy). Dzięki tej nowej procedurze możliwe będzie odzyskiwanie należności nie tylko z rachunków bankowych (tak jest obecnie), ale również z innego majątku, np. z nieruchomości.

Korzystanie z pośrednictwa zagranicznych instytucji będzie możliwe, jeżeli łączna suma zaległości wyniesie równowartość co najmniej 1500 euro. Na takich samych zasadach polskie organy będą dochodzić podatków od osób, które nie opłaciły ich w innym kraju UE. Kontakt odbywać ma się za pośrednictwem Internetu, z wykorzystaniem jednolitych formularzy.

Zgodnie z nowymi przepisami rozszerzony zostanie również katalog podlegających wymianie informacji o podatnikach. Wśród danych znajdą się m.in.: adres zamieszkania, posiadane rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości, wysokość oraz źródła dochodów, a także miejsce zatrudnienia czy rodzaj i miejsce prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej.

(Źródło: podatki.biz)