e-Podatki

1.5. Przegląd technicznyc kasy - zmiany 2013-02-05


Od 1 kwietnia br. mają wejść w życie rozporządzenie (projekt z 28 stycznia 2013 r.) Ministra Finansów w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących. Przegląd będzie trzeba przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 lata. Jego wynik będzie musiał być wpisany do książki kasy.

Obecnie obowiązuje jeszcze rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. Zgodnie z nim obowiązkowy przegląd kasy należy przeprowadzić co 24 miesiące, od 1 kwietnia 2013 r.  natomiast „nie rzadziej niż co 2 lata”. Zmiana ta nie dotyczy kas o zastosowaniu specjalnym, z których korzystają taksówkarze – kontrole taksometrów nadal dokonywane będą na podstawie odrębnych regulacji. Dzięki temu podatnicy będą mogli dokonywać przeglądu wcześniej (np. w bardziej dogodnym terminie).

Termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego liczony będzie od dnia fiskalizacji kasy, czyli „jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończonej wydrukiem dobowego raportu fiskalnego”.

Po przeglądzie jego wynik (wraz z zaleceniami) będzie musiał zostać wpisany do książki kasy (dokumentacja danej kasy – wg wzoru określonego w art. 111 ust. 9 ustawy o VAT). Dołączony musi też zostać dokument potwierdzający wykonanie przeglądu.

(Źródło: podatki.biz)