e-Podatki

1.4. Rusza system e-podatki 2013-02-05


Ruszają prace nad systemem e-podatki. W dniu 1 lutego 2013 r. podpisano umowa z firmą Sygnity S.A. na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi.

Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie z dnia 1 lutego 2013 r. o uchyleniu zakazu zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi co spowodowało, że ustały przeszkody formalne uniemożliwiające zawarcie umowy we wcześniej planowanym terminie.

Wartość brutto umowy wynosi 232 101 000 zł. Umowa będzie realizowana w latach 2013- 2021.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)