e-Podatki

1.2. Umowa między Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych 2013-02-05


W dniu 31 stycznia 2013 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, spełnia aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych: od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art.1 umowy).

Uregulowano również takie kwestie jak np. prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Umowy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC Podatków/Umowy międzynarodowe.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)