e-Podatki

2.1. Bez podatku od udziału w imprezie integracyjnej 2013-01-29


W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zaproszony na imprezę integracyjną pracownik nie płaci podatku dochodowego od uczestnictwa w niej. Inny wyrok wydał ten sam są w listopadzie 2012 r. Wyrok jest prawomocny.

Spółka zorganizowała swoim pracownikom imprezę integracyjną. Zwróciła się w związku z tym z pytaniem do izby skarbowej, czy ma potrącić zaliczkę na podatek z tego powodu, że zaprosiła pracowników na imprezę.

Zdaniem firmy nie ma takiej potrzeby, ponieważ przychodem pracownika jest - zgodnie z ustawą o PIT - tylko rzeczywiście otrzymane nieodpłatne świadczenie. Tymczasem mimo sporządzonej listy pracowników uczestniczących w imprezie, nie można ustalić, czy i w jakim zakresie osoby te faktycznie skorzystały z takiego zaproszenia, np. ile zjadły kanapek, ile wypiły napojów. Nie da się więc ustalić konkretnego przychodu, od którego spółka miałaby potrącać zaliczkę na podatek.

Izba skarbowa była jednak innego zdania. Uznała, że spółka może wyliczyć, w jakim stopniu pracownicy skorzystali ze świadczeń dostępnych na imprezach integracyjnych.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który uchylił interpretację izby. Sąd odwołał się do art. 11 ustawy o PIT i podkreślił, że nieodpłatne świadczenia są przychodem pracownika tylko wtedy, gdy podwładny rzeczywiście je otrzymał. Skoro spółka nie może ustalić, w jakim zakresie pracownicy skorzystali ze świadczeń dostępnych na imprezie, to nie można mówić o przychodzie, a tym samym nie można naliczać podatku - uznał WSA.

Izba zaskarżyła ten wyrok i właśnie w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jej skargę kasacyjną (sygn. II FSK 1064/11). NSA zgodził się z WSA, że nie ma podatku od samego umożliwienia pracownikowi skorzystania z imprezy integracyjnej. Zgodnie z art. 11 ustawy o PIT opodatkowane może być tylko takie świadczenie, z którego pracownik rzeczywiście skorzystał - tłumaczył sąd.

NSA podkreślił, że to jest sytuacja inna, od tej gdy pracodawca kupuje pracownikom pakiety medyczne. W sprawie opodatkowania pakietów NSA wypowiedział się w dwóch uchwałach: z 24 maja 2010 r. i z 24 października 2011 r. Jednak w tamtych sprawach - jak tłumaczył w czwartek sędzia Krzysztof Winiarski - "przychodem dla pracownika jest możliwość skorzystania z wykupionego przez pracodawcę konkretnego pakietu medycznego".

Spór o PIT od nieodpłatnych świadczeń dla pracowników toczy się od lat. Zapadają zarówno takie wyroki, jak czwartkowy, jak i orzeczenia całkiem przeciwne. W listopadzie NSA orzekł, że pracownicy zaproszeni przez pracodawcę na imprezę jubileuszową, muszą zapłacić podatek (sygn. II FSK 602/11). NSA uznał wtedy, że przychodem pracownika jest sama już możliwość skorzystania z zaproszenia, a wartość przychodu pracownika można obliczyć, dzieląc koszty imprezy przez liczbę zaproszonych osób.

W połowie stycznia br. PKPP "Lewiatan" zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o PIT dotyczące nieodpłatnych świadczeń, domagając się uznania za niezgodne z konstytucją przepisów, pozwalających urzędom skarbowym żądać podatku od dodatkowych świadczeń pracowniczych, w tym m.in. właśnie od udziału w imprezie integracyjnej.

(Źródło: PAP)