e-Podatki

1.3. Umowa na system e-podatki 2013-01-29


Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu Ministerstwo Finansów podpisze umowę z Sygnity na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki.

Biuro prasowe MF poinformowało, że "w świetle art. 171 ust. 3 PZP - ustały okoliczności uniemożliwiające zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ministerstwo wstępnie planuje podpisanie umowy z wykonawcą systemu e-Podatki w przyszłym tygodniu".

W dniu 24 stycznia 2013 r. Ministerstwo Finansów  otrzymało z Urzędu Zamówień Publicznych informację, że w wyniku przeprowadzonej kontroli uprzedniej nie stwierdzono żadnych naruszeń procedur w przetargu na e-Podatki.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wszystkie odwołania wykonawców w przetargu na e-Podatki, w którym jako najkorzystniejsza była wybrana oferta Sygnity (Sygnity za wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowało 232 mln zł).

(Źródło: PAP)