e-Podatki

1.3. Do końca stycznia deklaracja PIT-4R 2013-01-22


Do końca stycznia 2013 r., płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinni złożyć na formularzu PIT-4R deklarację roczną o pobranych w poprzednim roku zaliczkach na podatek dochodowy. Deklarację PIT-4R należy złożyć bez względu na to, czy wystawiona została już informacja PIT-11.

Jeśli płatnik zaprzestał prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku podatkowego następującego po danym roku, to formularz PIT-4R powinien był przekazać do urzędu skarbowego do dnia jej zaprzestania.

W deklaracji tej płatnik podatku zobowiązany jest wykazać zaliczki należne w danych miesiącach, niezależnie od tego kiedy zostały faktycznie wpłacone na rzecz organu podatkowego. Nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym formularza, jeśli w ciągu roku 2012 nie pobrano z tego tytułu należnych zaliczek.