e-Podatki

1.2. Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych 2013-01-22


Będą zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Mają one doprecyzować przepisy i ułatwić ich interpretację. W opublikowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekcie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego oprócz zmian w definicjach, założono  także np. zniesienie preferencyjnej stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że „proponowane zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie o podatku rolnym, a także w ustawie o podatku leśnym mają charakter porządkujący i systematyzujący w stosunku do obecnego stanu prawnego i polegają na usunięciu luk i doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie powoduje trudności w interpretacji. Wdrożenie nowych przepisów pozwoli również na poprawę skuteczności poboru podatku od nieruchomości oraz usprawnienie pracy organów podatkowych”.

Główne zmiany to m.in. doprecyzowanie definicji budowli i pojęcia względy techniczne. Uregulowana na nowo będzie także kwestia wyłączania zasad odpowiedzialności solidarnej w przypadku garaży wielostanowiskowych, które stanowią odrębne nieruchomości, oraz zakresu stosowania niektórych stawek podatku od nieruchomości (m.in. dla lokali użytkowych i garaży). Szczegóły zmian zostaną określone w projekcie ustawy.

Już teraz wiadomo jednak, że zlikwidowana zostanie najpewniej możliwość płatności w ratach w razie niskich kwot podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

W projekcie przewidziano też zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład cmentarzy komunalnych. Zniesiona miałaby być preferencyjna stawka podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

(Źródło: podatki.biz)