e-Podatki

2.1. IX Ranking Urzędów Skarbowych 2013-01-15


Laureatami dziewiątego już Rankingu Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej został w tym roku II Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu, Urząd Skarbowy Łódź-Polesie. Spośród 400 urzędów skarbowych wybrano te, które działają najszybciej i najlepiej. IX Ranking Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej tak jak w poprzednich trzech latach objęło patronatem Ministerstwo Finansów.

Urzędy – tak jak w VIII rankingu – oceniono w dwóch kategoriach: skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość). Na tej podstawie ułożono klasyfikację generalną. Wyniki trudno jednak porównywać z tymi sprzed roku, bo niektóre kryteria znacząco się zmieniły. Inny jest m.in. podział urzędów ze względu na wielkość. Za duże urzędy skarbowe (US) resort finansów uznał te, które zatrudniają powyżej 130 (poprzednio 150) pracowników. Za średnie – te, w których pracuje od 61 do 130 (poprzednio od 51 do 150) osób. Z kolei małe to takie, w których zatrudnienie nie przekracza 60 (poprzednio 50) pracowników. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zmiana kryteriów w stosunku do VIII rankingu wynika ze zmiany stanu zatrudnienia w urzędach i chęci zachowania właściwej liczby placówek w poszczególnych podkategoriach. W odrębnej grupie – tak jak poprzednio – oceniono urzędy wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują dużych podatników.

Urzędy ocenione zostały tak jak przed rokiem systemem punktowym. W kategorii efektywność można było otrzymać maksymalnie 400 punktów, a w kategorii skuteczność – ponad 500. Klasyfikacja generalna stanowi sumę punktów z obu kategorii.

W zestawieniu generalnym wśród wyspecjalizowanych urzędów skarbowych wygrał II Wielkopolski US w Kaliszu. Zwycięstwo zawdzięcza m.in. temu, że postępowania podatkowe przeprowadza średnio w ciągu 36 dni, podczas gdy urząd zajmujący drugie miejsce potrzebuje na to 49 dni, a najgorszy z wyspecjalizowanych 189. Ponadto wszystkie z postępowań wszczętych przez II Wielkopolski US w Kaliszu zakończyły się decyzją podatkową (żadne nie zostało umorzone). Ponad 99 proc. z nich to decyzje prawidłowe – nie zostały uchylone przez dyrektora izby skarbowej.
Wśród dużych urzędów skarbowych najlepszy okazał się US Łódź-Polesie. Wygrał nie tylko w klasyfikacji generalnej, ale także w kategorii efektywność. Również ten organ średnio na swoje postępowania potrzebował 36 dni. Spośród wydanych przez niego decyzji uchylonych zostało zaledwie 2,3 proc.


Zwycięzca klasyfikacji generalnej w podkategorii urzędów średniej wielkości to US w Tomaszowie Lubelskim. Może się poszczycić 100-proc. skutecznością postępowań (wszystkie kończyły się decyzją podatkową). Toczyły się one średnio tylko 19 dni. Tylko 12 dni – przebiegały postępowania podatkowe w US w Krasnymstawie – najlepszym spośród małych urzędów w klasyfikacji generalnej. Także tu wszystkie postępowania kończyły się decyzjami.

Swoich zwycięzców mają też poszczególne kategorie. Najbardziej skuteczne urzędy skarbowe to: II Mazowiecki US w Warszawie (wyspecjalizowany), II US w Bydgoszczy (duży), po raz drugi US w Zduńskiej Woli (średni) i US w Jędrzejowie (mały). Najbardziej efektywnymi urzędami okazały się odpowiednio: Lubuski US w Zielonej Górze, US Łódź-Polesie, US w Lęborku i US w Krasnymstawie. Przy tym urzędy z Zielonej Góry i Krasnegostawu powtórzyły swoje sukcesy z poprzedniego rankingu.

W oddzielnym rankingu oceniono 16 izb skarbowych. W klasyfikacji generalnej maksymalnie mogły one uzyskać 600 punktów: 200 za efektywność i 400 za skuteczność. Zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w kategorii efektywność najlepsza okazała się Izba Skarbowa w Białymstoku. Odwołania od decyzji urzędów skarbowych załatwiano tam średnio w ciągu 74 dni (najgorsza pod tym względem izba potrzebowała na to prawie 200 dni).
Z kolei najbardziej nieomylną izbą okazała się ta ze Szczecina. Niecały 1 proc. decyzji wydanych przez ten organ był uchylany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)