e-Podatki

1.3. PIT-11 można złożyć również przez Internet 2013-01-15


Do końca lutego płatnicy podatku mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego informacje o dochodach swoich pracowników. Można to zrobić również korzystając z systemu e-Deklaracje. Oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy, zwłaszcza w przypadku instytucji i przedsiębiorców zatrudniających dużą liczbę pracowników.

Statystyki wskazują na coraz powszechniejsze korzystanie z możliwości załatwiania spraw z urzędem skarbowym przez Internet. Drogą elektroniczną mogą być składane między innymi informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Deklaracje w takiej formie przekazywać można nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności. To najszybsza, najwygodniejsza, a przede wszystkim bezkosztowa forma rozliczeń z urzędem skarbowym w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej.

Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba wybierających tę formę przesyłania informacji i deklaracji. W 2011 r. było ponad dwa miliony elektronicznych PIT-11, a już rok temu zostało przesłanych ponad cztery miliony.

Ministerstwo Finansów oraz izby i urzędy skarbowe także korzystają z możliwości elektronicznego przesyłania deklaracji. Przez dwa ostatnie lata, jako płatnicy, przesłały one drogą elektroniczną imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy swoich pracowników. Także w 2013 r. będą korzystać z tej metody przesyłania deklaracji. Ministerstwo Finansów zachęca także inne resorty, a we współpracy z Gazetą Prawną i Business Centre Club również podmioty prywatne, do skorzystania z tej formy przesyłania dokumentów (zobacz: List otwarty).

Na stronie www.e-deklaracje.gov.pl na portalu www.finanse.mf.gov.pl są dostępne interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Jedynym warunkiem składania dokumentów w tej formie jest konieczność jednorazowego złożenia, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, formularza UPL-1 w formie papierowej (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatników. Posiadając odpowiednią aplikację istnieje także możliwość automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesłanych deklaracji.

Przesyłając PIT przez Internet do urzędu skarbowego do celów dowodowych wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Zaleca się również zapisanie kopii deklaracji (zeznania) na dysku w trakcie jego składania.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)