e-Podatki

1.4. Zmiana przepisów dotyczących działalności gospodatrczej dwa razy w roku? 2013-01-08


W dniu 21 grudnia 2012 r. Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt założeń zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadzi on zasadę „dwóch terminów”, zgodnie z którą tylko dwa razy w roku kalendarzowym mogą wchodzić w życie przepisy mające wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.

Stosownie do zaprojektowanych w MG założeń przepisy mające wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej wchodziłyby w życie z dniem 1 stycznia, pod warunkiem uchwalenia ich do końca listopada roku poprzedniego. Jeżeli uchwalenie aktu prawnego nastąpiłoby po 30 listopada, i jednocześnie przed końcem kwietnia następnego roku, mógłby on wejść w życie dopiero w drugim wyznaczonym terminie, tj. 1 czerwca.

Ograniczenie częstotliwości zmian w przepisach ma umożliwić przedsiębiorcom skuteczne i racjonalne planowanie działalności oraz podniesienie świadomości prawnej. Natomiast skrócenie czasu poświęconego na analizę aktów prawnych i dostosowanie się do nowych przepisów obniży koszty wykonywania działalności gospodarczej.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)