e-Podatki

2.1. Zatrzymać przemyt! Wprowadzenie akcyzy na liść tytoniowy ograniczy szarą strefę. 2013-01-08


Od 1 stycznia 2013 r. nieprzetworzone liście tytoniowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a ich sprzedaż w Polsce dozwolona jest wyłącznie w opakowaniu oznaczonym banderolą. Pracodawcy RP podkreślają, że wprowadzenie tej regulacji można uznać za kolejny sukces prowadzonej od czerwca 2011 r. akcji „Zatrzymać przemyt”.

„Zatrzymać przemyt” to akcja Pracodawców RP prowadzona w celu likwidacji zjawiska przemytu na terenie Polski. Rocznie z tego tytułu państwo polskie traci ok. 6 mld zł. Jednym z głównych elementów kampanii jest „Koalicja na rzecz walki z przemytem”. Do udziału w koalicji zaproszeni zostali przedsiębiorcy, plantatorzy, politycy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, dziennikarze, naukowcy, działacze społeczni oraz obywatele, którzy chcą doprowadzić do zmniejszenia i w konsekwencji likwidacji zjawiska przemytu.

W latach 2007–2011 prawie dwukrotnie wzrosła szara strefa w obszarze wyrobów tytoniowych. Z szacunków Pracodawców RP wynika, że tylko w okresie 2011–2012 straty dla budżetu państwa z tego tytułu wyniosły ok. 10,9 mld zł, w tym z samego suszu – ok. 3,3 mld zł z tytułu nieodprowadzonej akcyzy i podatku VAT.

Należy podkreślić, że zgodnie z nowymi przepisami liście tytoniowe sprzedawane z przeznaczeniem m.in. do celów ogrodniczych, farmaceutycznych lub jako odświeżacz powietrza, środek bakteriobójczy czy też podściółka dla gołębi podlegają również podatkowi akcyzowemu.

– W okresie od końca 2010 r. (wtedy nastąpiła deregulacja obrotu liściem tytoniowym) do 31 grudnia 2012 r. susz tytoniowy, czyli suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym, nie był objęty podatkiem akcyzowym. Brakowało także regulacji pozwalających na skuteczne monitorowanie obrotu suszem tytoniowym przez służby podatkowe. Spowodowało to gwałtowny rozwój szarej strefy, ponieważ susz był wykorzystywany niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem, np. zamiast do celów ogrodniczych stosowano go do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Luki w prawie powodowały rosnące straty finansowe nie tylko w dochodach podatkowych skarbu państwa, lecz także w branży tytoniowej w Polsce – wyjaśniają eksperci Pracodawców RP.

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 stycznia 2013 r. obrót liśćmi tytoniowymi luzem jest dozwolony tylko pomiędzy podmiotami prowadzącymi skład podatkowy i pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi. – Rolnicy będą mogli sprzedawać liście tytoniowe bez konsekwencji podatkowych, tylko w przypadku gdy są one wyprodukowane przez danego plantatora i sprzedawane do podmiotów prowadzących składy podatkowe i pośredniczących podmiotów tytoniowych. W sytuacji naruszenia obowiązków oznaczania znakami akcyzy suszu tytoniowego ustalono „karną” stawkę akcyzy w wysokości 436,80 zł za każdy kilogram – tłumaczą eksperci Pracodawców RP. Sprzedaż liści tytoniowych bez ich opodatkowania akcyzą, opakowania i oznaczania banderolami bez wymaganych pozwoleń i dokumentów jest zabroniona i zagrożona  sankcjami na podstawie przepisów z Kodeksu karnego skarbowego.

Zdaniem ekspertów Pracodawców RP rok 2013 będzie ważny dla walki z nielegalnym handlem i przemytem wyrobów tytoniowych. – Problem jest bardzo poważny i wciąż narasta. Szacujemy, że na koniec roku 2012 udział szarej strefy w rynku tytoniowym (zarówno gotowych wyrobów, jak i tytoni do palenia) przekroczył łącznie 20%. Dlatego tak istotne wydaje się wprowadzanie rozwiązań systemowych, które zatrzymają rozwój szarej strefy i przyczynią się do jej zmniejszenia – mówią eksperci.

(Źródło: Pracodawcy RP)