e-Podatki

1.1. Nowe wykazy rachunków bankowych urzędów skarbowych 2013-01-08


Ministerstwo finansów opublikowało trzy szczegółowe wykazy, zawierające aktualne numery rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych. Nowe numery kont obowiązują od 1 stycznia 2013 r.

Nowe wykazy zawarte są w obwieszczeniu Ministra Finansów z 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 grudnia 2012 r. poz. 58).

W załączniku nr 1 zawarto spis z numerami kont urzędów skarbowych – z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów podatków.

W drugim załączniku określono spis numerów urzędów, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (m.in. o podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, oddziały/przedstawicielstwa firm zagranicznych czy niektóre osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

W trzecim załączniku znajdują się z kolei numery rachunków urzędów, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Ze szczegółowymi wykazami rachunków bankowych urzędów skarbowych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

(Źródło: podatki.biz)