e-Podatki

1.4. Nowe limity zwolnień w stosowaniu kas fiskalnych 2012-12-18


Od 2013 r. limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasach fiskalnych będzie taki sam dla firm kontynuujących i dopiero rozpoczynających działalność (20 tys. zł rocznie). Podatnicy, którzy utracą prawo do zwolnienia po wejściu w życie nowych przepisów, będą mieli czas na kupno kasy do 1 marca 2013 r. Ewidencję będą musiały obowiązkowo prowadzić również szkoły nauki jazdy. Wprowadzenie zmian przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Limit rocznych obrotów – uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasach fiskalnych – zostanie zrównany do 20 tys. zł w skali roku dla podmiotów kontynuujących i dopiero rozpoczynających działalność. Zwolnienie obejmie więc podmioty, których obroty „na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych” nie przekraczają 20 tys. zł rocznie.

Dla podatników, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku, limit będzie określony proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności.

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie rozporządzenia i stracą do prawo, będą mieli obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania od 1 marca 2013 r.

Przepisy dotyczące zwolnień nie będą mieć zastosowania do pomiotów zajmujących się dostawą m.in.: gazu płynnego, części do silników, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, oprogramowania komputerowego (niezależnie od formy nośnika) oraz wyrobów tytoniowych.

(Źródło: podatki.biz)