e-Podatki

1.1. Z podatków wpłynęło do budżetu 227 mld 635 mln, deficyt wyniósł 30 mld 426 mln zł 2012-12-18


Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2012 r. roku wyniósł 30 mld 426 mln zł. Z tytułu podatków do budżetu wpłynęło 227 mld 635 mln zł, (86 proc. z planowanych 264 mld 803 mln zł), w tym z podatków pośrednich ok. 167 mld 546 mln zł (85,4 proc. z zaplanowanych na ten rok 196 mld 118 mln zł). Ministerstwo finansów podało szacunkowe wykonanie budżetu. Stanowi to 86,9 proc. dopuszczonego na bieżący rok deficytu w wysokości prawie 35 mld zł.

Z komunikatu MF wynika, że wydatki państwa po sierpniu wyniosły ok. 293 mld 376 mln zł, co stanowi 89,2 proc. zaplanowanych na br. wydatków w wysokości ok. 328 mld 765 mln zł.

Dochody budżetu państwa wyniosły ponad 262 mld 950 mln, co stanowi 89,5 proc. z zaplanowanych w ustawie budżetowej dochodów w wysokości ponad 293 mld 766 mln zł.

Z tytułu podatków do budżetu wpłynęło 227 mld 635 mln zł, (86 proc. z planowanych 264 mld 803 mln zł), w tym z podatków pośrednich ok. 167 mld 546 mln zł (85,4 proc. z zaplanowanych na ten rok 196 mld 118 mln zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły 22 mld 949 mln zł (86,2 proc. z zaplanowanych na br. 26 mld 635 mln zł), a z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 35 mld 900 mln zł, (89,2 proc. z zaplanowanych w budżecie z tego tytułu 40 mld 250 mln zł).

Największą pozycję wśród wydatków budżetu stanowiły subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 49 mld 517 mln zł, (97,7 proc. tegorocznego planu) oraz dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 37 mld 808 mln zł (94,7 proc. planu na ten rok).

Z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa wynika, że po listopadzie deficyt miał wynieść 32 mld 339 mln zł (92,4 proc.) Rok mamy zakończyć deficytem w wysokości 34 mld 999,5 mln zł.

(Źródło: PAP)