e-Podatki

2.2. 7 sędziów NSA odpowie na pytanie w spr. kosztów reprezentacji 2012-12-18


Czy wydatki na zakup usług gastronomicznych nabywanych na potrzeby biznesowe, zarówno w siedzibie, jak i poza nią, w każdym wypadku należy zaliczyć do kategorii reprezentacji? Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt II FSK 702/11) skierował to pytanie do poszerzonego składu NSA (7 sędziów).

Sędziowie zdecydowali się na takie rozstrzygnięcie ze względu na rozbieżność w orzecznictwie sądu kasacyjnego. Jak informowała już "Rzeczpospolita" w tym roku w rozstrzygnięciach NSA zarysowały się dwie przeciwstawne linie orzecznicze. Z jednej z nich wynika, że wszelkie koszty usług gastronomicznych ponoszone w związku ze spotkaniami biznesowymi należą do kategorii reprezentacji i jako takie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z drugą natomiast reprezentacyjny charakter wydatku należy oceniać przez pryzmat definicji słownikowej. Reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Nie jest więc nią  wydatek poczyniony w restauracji na posiłek, zwyczajowo przyjęty w obecnych realiach życia gospodarczego. Ta linia interpretacyjna była więc korzystna dla przedsiębiorców. 

Sędzia NSA Jerzy Rypina podkreślił, że w uchwale sąd kasacyjny będzie musiał zdefiniować pojęcie reprezentacji na potrzeby prawa podatkowego. Uchwała dotyczy dwóch analogicznych przepisów dotyczących podatków dochodowych, tj. art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT i analogicznego art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, które wyłączają  z kosztów wydatki na reprezentację (zwłaszcza te na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

(Źródło: Rzeczpospolita)