e-Podatki

1.7. RPO a ochrona praw podatników 2012-12-11


Z analizy przeprowadzonej przez Fundację Republikańską, która zbadała sprawy podatkowe prowadzone przez RPO w latach 2007-2011, wynika, że chociaż Rzecznik Praw Obywatelskich posiada specjalne uprawnienia w obszarze ochrony praw podatników, jednak praktycznie z nich nie korzysta.

W ciągu ostatnich pięciu lat do RPO wpłynęły łącznie 1932 skargi (1% ogółu spraw) dotyczące danin publicznych oraz 365 skarg (0,2% spraw) w sprawie działalności organów podatkowych.

– Sprawy podatkowe podejmowane przez RPO w przeważającej większości mają negatywny wynik (63% wszystkich spraw podatkowych oraz aż 83% spraw z wykorzystaniem specjalnych uprawnień zostało umorzonych lub nie zostało uwzględnione), a aktywność RPO w zakresie rozwoju ochrony praw podatników jest niemal zerowa, np. w ciągu 5 lat RPO nie zorganizował żadnej konferencji, debaty lub seminarium poświęconych problematyki ochrony praw podatków – tłumaczy ekspert Fundacji Republikańskiej, Aleksy Miarkowski.

Między 2007 a 2011 r. biuro RPO skorzystało z możliwych do wykorzystania instrumentów (m.in. wystąpienie o charakterze generalnym, przystąpienie do postępowania prowadzonego przez organy podatkowe, pytanie prawne do Sądu Najwyższego czy wniosek do NSA o podjęcie uchwały dotyczącej wykładni regulacji podatkowych) tylko 54 razy (uwzględniono tylko 20 z nich). Z roku na rok aktywność ta wyraźnie spada. Jeszcze w 2009 r. rzecznik interweniował 16 razy, a w dwóch kolejnych latach odpowiednio 6 i 2 razy.

(Źródło: podatki.biz)