e-Podatki

1.6. Zmiany w podatku tonażowym 2012-12-11


Od 1 stycznia 2013 r. armatorzy nie będą mogli odliczać od podatku tonażowego składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W dniu 7 grudnia br. posłowie przyjęli senackie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku tonażowym.

Senatorowie zaproponowali pięć poprawek do nowelizacji tej ustawy, które m.in. upraszczają procedury związane ze zgłaszaniem statków przy pobieraniu opłaty tonażowej.
Podatek jest podatkiem zryczałtowanym. Jego wysokość zależy od pojemności netto statku i okresu jego eksploatacji, a nie od zysku z działalności. Wprowadzono go w 2006 r. Jego wprowadzenie miało na celu zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw żeglugowych oraz zachęcenie przedsiębiorców do rejestracji statków pod polską banderą polskich statków.

W znowelizowanych przepisach określono, że przedsiębiorca żeglugowy nie będzie mógł odliczać od podatku tonażowego składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy opodatkowania tym podatkiem. Podatkiem tonażowym będzie można objąć również holowniki i pogłębiarki, jeśli świadczą one usługi transportu morskiego.

(Źródło: PAP)