e-Podatki

2.1. System podatkowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich najlepszy dla przedsiębiorców 2012-12-11


Z rankingu „Paying Taxes 2013”, przygotowanego wspólnie przez Bank Światowy i firmę doradczą PwC wynika, że system podatkowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) jest najbardziej korzystny dla przedsiębiorców. Poza ZEA w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze cztery państwa z rejonu Bliskiego Wschodu.
Pierwsze miejsce zajęły ZEA, na drugim miejscu znalazł się Katar, a na trzecim Arabia Saudyjska. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się jeszcze dwa państwa Bliskiego Wschodu: Bahrajn (7) i Oman (10).

Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do niewielkiego kręgu państw, w których nie ma systemu podatku dochodowego. W sumie firmy tam działające są obarczone jedynie 4 płatnościami o charakterze podatkowym (np. w Polsce jest ich 18). Przeciętnie średniej wielkości firma traci przez kwestie związane z podatkami tylko 12 godzin w skali roku (w Polsce – 286 godzin). Zjednoczone Emiraty Arabskie wyróżnia się również niską skalą całkowitego opodatkowania zysków przedsiębiorstw, która wynosi tylko 14,9%. Średnia dla całego Bliskiego Wschodu wynosi z kolei 23,6%. W skali świata jest to wartość prawie dwukrotnie większa (44,7%).

W rankingu „Paying Taxes 2013” ujęto systemy podatkowe 185 państw świata. Pod uwagę nie brano „rajów podatkowych” z listy OECD (np. Panama i Vanuatu).

(Źródło: podatki.biz)