e-Podatki

1.2. Nowe deklaracje akcyzowe 2012-12-11


Od 1 stycznia 2013 r. susz tytoniowy będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym. W związku z tym wprowadzona zostanie nowa deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn). Zmieniony zostanie również wzór zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

W zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku akcyzowego AKC-R w polu nr 28 zmieniono brzmienie opisu na „Podmiot będzie składał deklaracje akcyzowe lub informacje podatkowe o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym”, a do pola nr 30 wprowadzono dodatkowe kwadraty: „susz tytoniowy” i „wyroby węglowe”.

Zmiany wynikają z projektów rozporządzeń Ministra Finansów z 19 listopada 2012 r. zmieniających: rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym oraz rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

(Źródło: podatki.biz)