e-Podatki

1.3. Niższe odsetki podatkowe 2012-12-11


W grudniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od 6 grudnia br. stopa referencyjna wynosi 4,25 proc. w skali rocznej. Była to już druga obniżka w tym roku. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy także o 25 punktów bazowych na poprzednim posiedzeniu w listopadzie. Zdaniem ministra finansów Jacka Rostowskiego to krok w dobrym kierunku. W związku z tym od 6 grudnia obowiązują też niższe odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 13,5 proc. Obniżone odsetki wynoszą natomiast 10,13 proc.

W środę 05 grudnia br. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. Nowe stawki wynoszą

  • stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 5,75 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 2,75 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 4,50 proc. w skali rocznej.

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

 

 

(Źródło: wnp.pl; bankier.pl)