e-Podatki

1.1. Nowe wzory formularzy NIP 2012-12-11


Od 22 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy NIP-2 i NIP-D. Z dotychczasowych druków będzie można jeszcze korzystać do 31 grudnia 2014 r.

Zmianie ulegają dwa wzory:

  • NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem;
  • NIP-D – informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową.
    Modyfikacje mają charakter techniczny i tak na przykład, zgodnie ze zmianami przewidzianymi w tegorocznej nowelizacji rozporządzenia ws. sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w rubryce nr 35 (w formularzu NIP-2) lista szczególnych form prawnych poszerzona zostanie o kategorie szkół publicznych i niepublicznych.

Ze, „starych” wzorów będzie można korzystać do 31 grudnia 2014 r., ale nie obowiązuje jednak w przypadku zgłoszeń (NIP-2) dotyczących organizacji pożytku publicznego, publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, zespołów, placówek i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty.

Wprowadzenie zmian przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1369). Nowelizacja wchodzi w życie 22 grudnia 2012 r.

(Źródło: podatki.biz)