e-Podatki

2.1. System podatkowy ma zachęcać do wydobycia gazu z łupków 2012-12-04


Opodatkowanie przedsięwzięć biznesowych związanych z wydobyciem gazu dopiero w momencie osiągnięcia rentowności, wydłużenie okresów rozliczenia strat, amortyzowanie nakładów inwestycyjnych od momentu rozpoczęcia produkcji i uzależnienie nowych podatków od produktywności złóż – to propozycje PKPP Lewiatan przekazane w liście do premiera Donalda Tuska. List otrzymali również ministrowie środowiska Marcin Korolec i finansów Jacek Rostowski.

Zdaniem Lewiatana i firm sektora wydobywczego uwzględnienie tych propozycji w ustawie węglowodorowej stworzyłoby stabilny i transparentny system zachęt do inwestowania, a w efekcie do generowania dochodów Skarbu Państwa. Ze względu bowiem na skalę i nowatorstwo przedsięwzięcia, wykorzystanie kapitałów i doświadczenia polskich i zagranicznych inwestorów prywatnych, jest nieodzownym warunkiem powodzenia Narodowego Programu Wydobycia Gazu Łupkowego.

- Zwracamy się do premiera z prośbą o uwzględnienie tych propozycji już na etapie tworzenia projektu ustawy. W przeciwnym razie może się okazać, iż mimo słusznych intencji rządu, inwestorzy nie podejmą ryzyka realizacji inwestycji - właśnie ze względu na niepewność co do skali rentowności wydobycia węglowodorów - przestrzega Daria Kulczycka, dyrektor departamentu Energii i Ochrony Klimatu PKPP Lewiatan.
W
 przygotowaniu postulatów podatkowych aktywnie uczestniczyli eksperci podatkowi PwC.
- Nasze wspólne propozycje wpisują się w założenia do ustawy przyjęte przez rząd. Uwzględniliśmy w nich doświadczenia państw, które mają rozwinięte ustawodawstwo podatkowe dotyczące przemysłu wydobywczego. Postulujemy opodatkowanie nie przychodów, lecz realnych zysków z przedsięwzięć, a tym samym zachęcenie inwestorów do podejmowania ryzykownej działalności jaką jest poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego - mówi Tomasz Barańczyk, partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC.

Ze względu na  zainteresowanie firm z branży wydobywczej w przygotowaniu spójnego systemu regulacji dotyczących wydobycia gazu, które z jednej strony zabezpieczą interesy Skarbu Państwa, a z drugiej będą pobudzały inwestycje, PKPP Lewiatan i PwC wspólnie planują zorganizowanie cyklu spotkań w gronie ekspertów, na które będą zapraszani przedstawiciele rządu i samorządów.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)