e-Podatki

1.5. Wyższe stawki karty podatkowej 2012-12-04


W 2013 r. o ok. 4 proc. wzrosną miesięczne stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Stawki zostały podane w obwieszczeniu Ministra Finansów z 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r. (M. P. z 2012 r. poz. 904).

Wzrost stawek uzależniony jest od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. względem tego samego okresu w 2011 r. Z obwieszczenia GUS wynika, że wyniósł on właśnie 4 proc.

Podwyżka czeka również proboszczów i wikariuszy rozliczających się kwartalnie ryczałtem.

(Źródło: podatki.biz)