e-Podatki

1.4. Zmiany we wzorach formularzy PIT 2012-12-04


W przyszłym roku rozliczymy się na nowym drukach PIT. Zmienione zostały formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Nowe wzory będą mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1331). Wejdzie w życie 14 grudnia 2012 r.

Zmiany mają charakter techniczny i dostosowują formularze do zmian wprowadzonych w marcu 2012 r. w Ordynacji podatkowej związanych z likwidacją tzw. lokat antybelkowych.

Zgodnie ze zmianami podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, oprocentowanie nadpłat, opłaty prolongacyjne i wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych tak, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy są pomijane, a końcówki wynoszące 50 lub więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Wyjątkiem stały się m.in. odsetki od lokat, co zlikwidowało możliwość omijania ich opodatkowania – za pomocą dziennej kapitalizacji – przez instytucje finansowe.

(Źródło: podatki.biz)